Sustainability

Duurzaam

Duurzaam

Sustainability

WIJ VERVAARDIGEN EIGENTIJDSE KLEDING,
MET RESPECT VOOR MENSEN EN DE PLANEET.

Sinds dag één bestaat onze missie uit het zo verantwoord en ethisch mogelijk, kwaliteitskleding te maken. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met al wat we doen: we beslissen bewust met wie we samenwerken, hoe we samenwerken en welke materialen we gebruiken. We zijn betrokken bij elke stap in onze toeleveringsketen, bouwen langetermijnrelaties op met onze partnerfabrieken en leveranciers, hebben een innovatieve bedrijfscultuur wat ons continu stimuleert om echt een verschil te maken.

RETHINK. REUSE. RECREATE.

VAN VELD TOT MODE

Het is een lange reis van het katoenveld tot het eindproduct en elke stap in de complexe toeleveringsketen pakken wij zo verantwoord mogelijk aan. Ons biokatoen komt uit India en doorloopt een aantal fases van de katoenboerderij tot het eindproduct, gepersonaliseerde textiel in een Europese winkels.

WIJ WERKEN ALLEEN MET 100 % BIOKATOEN EN GERECYCLEDE MATERIALEN

Bij Stanley/Stella werken we nauw samen met onze leveranciers om alleen de beste grondstoffen in te kopen die zodanig geteeld en gemaakt worden dat ze mensen, dieren en het milieu niet schaden. We gebruiken uitsluitend GOTS-gecertificeerd biokatoen uit India, gerecycled polyester uit China en andere duurzame materialen zoals Modal®.

Biokatoen wordt, in tegenstelling tot gewoon katoen, geteeld zonder chemische insecticiden, meststoffen of pesticiden. Dit betekent dat er geen gevaarlijke of toxische stoffen in de bodem, rivieren en meren terechtkomen, zodat boeren en hun families in een veilige omgeving kunnen leven.

WE ZIJN GECERTIFICEERD DOOR DE BESTEN

Meerdere onafhankelijke organisaties certificeerden onze toeleveringsketen volgens diverse normen. Elk certificaat toont aan dat we naar gezonde milieupraktijken en meer respect voor de planeet toewerken in ons volledige productieproces.

                 

Sustainability
Sustainability
Sustainability

WE CONTROLEREN ELKE STAP VAN HET PROCES

Om de veiligheid van al onze werkers te waarborgen werken we nauw samen met de the Fair Wear Foundation (FWF) en ondersteunen we de maatschappelijk verantwoorde aanpak van onze partners. We hebben ook mechanismen opgezet voor menswaardige arbeidsomstandigheden, zoals een interne gedragscode, maandelijkse verslagen en dagelijkse bezoeken aan onze partnerfabrieken.

WE ZIJN OPEN OVER DE PARTNERS MET WIE WE WERKEN

Transparantie is essentieel voor ons en daarom publiceren we de namen en contactgegevens van al onze leveranciers. Momenteel werken we slechts met vijf partnerfabrieken in Bangladesh samen en één in China, zodat we met elke fabriek een ondersteunende samenwerking op lange termijn kunnen opbouwen.

Daarom ondersteunen we onze partnerfabrieken nu om gesubsidieerde kruidenierswinkels binnen hun fabrieksmuren te openen. Meer details over wat onze partnerfabrieken de afgelopen twaalf maanden hebben gedaan om de omstandigheden van de arbeiders en de opleidingen te verbeteren, vind je in ons duurzaamheidsrapport. Opmerkelijke acties zijn onder meer de opleidingsprogramma’s op de werkvloer, de studiebeursprogramma’s voor kinderen van arbeiders en sensibilisering over de gezondheid van moeders.

WE METEN ONZE UITSTOOT EN VERBRUIK/WE ZIJN ONS BEWUST VAN ONZE MILIEU-IMPACT

We verzamelen data in onze hele toeleveringsketen om beter te begrijpen welke milieu-impact we hebben en deze te minimaliseren. Wat afvalwater betreft, zijn al onze partnerfabrieken uitgerust met geavanceerde waterzuiveringsinstallaties die toxische stoffen uit het water verwijderen om het veilig te hergebruiken.

WE STREVEN NAAR NIEUWE, DUURZAME INITIATIEVEN

We weten dat er geen toverformule voor duurzaamheid bestaat, maar we bedenken graag nieuwe, innovatieve werkmethodes die een positieve impact hebben op mensen en de planeet. We werken continu aan nieuwe ideeën om het verschil te maken: we subsidiëren voedingswinkels met eerlijke prijzen in partnerfabrieken, recyclen textielafval en helpen e-fietsen te financieren voor ons personeel.

Sustainability